Kolektory słoneczne

Wiodący producenci kolektorów słonecznych oferują kolektory próżniowe wykonane w technologii heat pipe. Taka konstrukcja kolektorów opiera się na zasadzie parowania czynnika roboczego wewnątrz rury solarnej i jego kondensacji na wymienniku ciepła w skrzyni zbiorczej, z którego ciepło odbierane jest przez płynący tam glikol. W takiej konstrukcji każda rura stanowi niezależny układ hydrauliczny.

Główną zaletą kolektorów próżniowych jest bardzo dobra izolacja cieplna realizowana za pomocą próżni. Kolektory te szczególnie dobrze sprawują się w okresach słabszego nasłonecznienia, kiedy ilość energii słonecznej docierającej do ziemi jest stosunkowo mała, przy jednocześnie niskich temperaturach otoczenia.

Kolejną zaletą tych kolektorów jest wysoka efektywność oraz zabezpieczanie instalacji przed przegrzewaniem się przy braku odbioru ciepła. Dodatkowym atutem jest prostota montażu. Ponieważ każda rura solarna stanowi niezależny układ, montaż na dachu rozpoczyna się od skrzynki kolektora, a dopiero do niej montuje się rury.

Zalety

 • temperatura stagnacji kolektora ograniczona jest do bezpiecznego dla kolektora próżniowego poziomu 220°C (nie występuje zjawisko „spalenia kolektora”).
 • do odbioru ciepła z kondensatora rurki ciepła możemy wykorzystać ten sam płyn solarny, co w kolektorach płaskich
 • niższa minimalna wartość kąta nachylenia dla kolektora próżniowego EV
 • łatwy transport kolektora na miejsce montażu (kolektor dostarczany jest w elementach, montaż ostateczny następuje w miejscu zainstalowania
 •  

  Kolektory słoneczne próżniowe ze względu na swoją konstrukcję szczególnie dobrze są w stanie pracować w układzie skojarzonym z basenem czy ze wspomaganiem centralnego ogrzewania. Technologia Heat-Pipe pozwala na stosowanie kolektorów słonecznych nawet tam gdzie w okresie letnim (np. wakacje) odbiory ciepłej wody są zmniejszone. Kolektory o tej konstrukcji zabezpieczają siebie oraz całą instalację przed niepotrzebnymi przegrzewami.

  Kotły na Biomasę

  Czym jest biomasa?

  Spalając biomasę, uzyskuje się dużą ilość ciepła, dlatego jest ona atrakcyjnym paliwem do kotłów grzewczych. Do celów energetycznych powszechnie stosuje się biomasę roślin (fitomasę), której wytwarzanie jest dość proste, stosunkowo tanie i nie trwa długo.

  Ważną zaletą jest to, że jej spalanie nie jest tak uciążliwe dla środowiska jak spalanie paliw kopalnych, bo powstający w tym procesie dwutlenek węgla (gaz cieplarniany) jest pochłaniany przez hodowane rośliny i nie przybywa go w atmosferze (powstaje go tyle, ile wcześniej zostało pochłonięte – bilans jest zerowy).

  Biomasa zawiera znacznie mniej siarki, której dużo jest w ropie i węglu kamiennym. Jej związki emitowane przez kotły są toksyczne – negatywnie oddziałują na wszystkie organizmy żywe. Na atrakcyjność biomasy wpływa też jej niska cena wynikająca z powszechnej dostępności.

  Jak działają kotły do spalania biomasy?

  Palnik do spalania biomasy posiada wbudowaną zapalarkę nadmuchową, służącą do automatycznego rozpalania paliwa przy pomocy podmuchu gorącego powietrza. Wyposażony jest także w niezależny układ napowietrzania powietrzem pierwotnym i wtórnym. Powietrze dostarczane jest przez wentylatory nadmuchowe, oddzielne dla powietrza pierwotnego i wtórnego, a ich praca regulowana jest elektronicznie. Dodatkowo palnik został wyposażony w pierścień zbierający, którego zadaniem jest zapobieganie przesypywaniu się niespalonego paliwa do popielnika.

  Kotły do spalania biomasy są bezpieczne oraz komfortowe w użytkowaniu. Charakteryzują się bezobsługowym rozpalaniem oraz samoistnym wygaszaniem w zależności od ustawionych parametrów. Ponadto pozwalają na wykorzystanie różnego rodzaju paliw drobnych, w tym surowców odpadowych w rolnictwie. Zastosowane w kotłach rozwiązania zapewniają czyste i ekonomiczne spalanie paliw. Rozwiązanie techniczne palnika oraz układu podającego paliwo w kotłach do spalania biomasy zgłoszone są do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym.

  Czyszczenie kotłów do spalania biomasy

  We wszystkich kotłach istnieje możliwość montażu systemu automatycznego pneumatycznego czyszczenia wymiennika rurowego oraz – pod warunkiem rezygnacji z paleniska awaryjnego – automatycznego systemu odpopielającego. Każdy kocioł może zostać dostosowany przez dział konstrukcyjny producenta do wymagań inwestycji zarówno pod kątem technicznym, wyposażenia jak i automatyki. Dane techniczne będących w naszej ofercie kotłów dostępne są na zapytanie po ustaleniu wersji wykonania.